Upozornenie

02.11.2017 20:12

Dovoľujeme si upozorniť našich pacientov, že dňa 3. 11. sa nebude v našich ambulanciach ordinovať s výnimkou služieb dentálnej hygieny.