Po odovzdaní snímacej náhrady

Zvyknúť si na novú protézu trvá niekoľko týždňov a ak sa jedná o pacientovu prvú protézu,
môže to trvať aj niekoľko mesiacov.
Protézu je nutné vkladať na noc do vody s čistiacou tabletou na to určenou (napr. Corega a i)
po každom jedle je vhodné vypláchnuť ústa vodou a náhradu opláchnuť
Náhradu treba každý deň aspoň raz vyčistiť kefkou a pastou
Mechanizmus žuvania s celkovou protézou je odlišný od vlastných zubov a je teba časom
získať potrebný cvik. Jedzte najprv kašovitú stravu a potom krehkú po malých sústach a až
kým nezískate potrebnú istotu.
Spočiatku, po odovzdaní, sú zvyčajné problémy s výslovnosťou. Skúste si nahlas čítať pred
zrkadlom a problémy sa spontánne vytratia.
Ak horná protéza prekrýva väčšinu plochy podnebia, môže ovplyvniť vnímanie chuti a
teploty, preto si dajte pozor pri konzumácii teplých pokrmov, aby ste predišli popáleniu.