Profil lekárov

 

MDDr. Ekaterini Eftimiadisová 

Pochádza z Ostravy. V roku 2010 úspešne ukončila štúdium na Masarykovej univerzite v Brne obor zubné lekárstvo. Už na vysokej škole sa venovala ako vedeckej, tak aj praktickej činnosti. Po ukončení štúdií pracovala na viacerých stomatologických klinikách ako v Česku, tak aj na Slovensku. Absolvovala množstvo odborných stáží doma aj v zahraničí. V roku 2014 založila spoločnosť EKA-Dent s.r.o. kde sa špecializuje v estetickej stomatológii, endodoncii a protetike. Rovnako je v odbornej príprave Českej implantologickej spoločnosti v dvojročnom postgraduálnom štúdiu- Curriculum implantologie.


 

MDDr. Vasilij Demidov 

Pochádza z Martina. Úspešne ukončil štúdium na lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne v obore zubné lekárstvo v roku 2010. V roku 2013 úspešne zavŕšil postgraduálne certifikačné štúdium na lekárskej fakulte univerzity Komenského v Bratislave v špecializácii dentoalveolárna chirurgia. Do roku 2015 pracoval na súkromnej klinike v Martine so zameraním na všeobecnú stomatológiu, dentoalveolárnu chirurgiu a implantológiu. Rovnako je v odbornej príprave Českej implantologickej spoločnosti v dvojročnom postgraduálnom štúdiu- Curriculum implantologie.